Hotellets historia
Hotellets historia
Åmåls stadshotell byggdes åren 1903 - 04 efter ritningar av arkitekten A Ture Stenberg. Byggnaden är uppförd av putsat tegel i två våningar med inredd vindsvåning under mansardtak belagt med plåt. Huvudfasadens mittparti accentueras av en rusticerad portal samt en frontespis. Vid renoveringar på 1940- och 1950-talen borttogs en del av den yttre dekoren, bl a festoner och konsoler. På 1960-talet gjordes en tillbyggnad mot norr, varvid nordfasaden ändrades.
Åmåls stadshotell byggdes åren 1903 - 04 efter ritningar av arkitekten A Ture Stenberg. Byggnaden är uppförd av putsat tegel i två våningar med inredd vindsvåning under mansardtak belagt med plåt. Huvudfasadens mittparti accentueras av en rusticerad portal samt en frontespis. Vid renoveringar på 1940- och 1950-talen borttogs en del av den yttre dekoren, bl a festoner och konsoler. På 1960-talet gjordes en tillbyggnad mot norr, varvid nordfasaden ändrades.

Interiör

Innanför entrén till Åmåls stadshotell möter man först trapphuset med dess bevarade ursprungliga trappsteg i vit marmor och vitmålade smidesräcken. Till vänster om trappan finns reception och lobby där en del nya väggöppningar tillkommit, innanför receptionen finns ett modernt restaurangkök. I bottenvåningens nordvästra del finns matsal med ursprungliga taklister i stuck, den mindre matsalen mot Kungsgatan har manshöga boaserade väggfält.

Sextiotalets utbyggnad mot nordost inrymmer kök, pannrum och "sommarrestaurangen" en serveringslokal med bardisk där taket stöttas av en centralt placerad, rund betongpelare. Denna är nedtill klädd med kopparplåt och upptill med karosseripanel, och avslutas med en konformad övergång mot taket.

På övervåningen finns en stor festsal med låga boaseringar, listinramade väggfält och taklister av stuck. En mindre samlingssal kallad "klubben" är placerad mitt i huset och har dörrar vars överdel har etsade glas med fågelmotiv. Vid sydöstra gaveln finns ett enklare trapphus med kalkstenstrappa med smidesräcke. Hotellrummen är renoverade med nya möbler och dörrar i äldre stil, på vindsvåningen finns en större svit.
Innanför entrén till Åmåls stadshotell möter man först trapphuset med dess bevarade ursprungliga trappsteg i vit marmor och vitmålade smidesräcken. Till vänster om trappan finns reception och lobby där en del nya väggöppningar tillkommit, innanför receptionen finns ett modernt restaurangkök. I bottenvåningens nordvästra del finns matsal med ursprungliga taklister i stuck, den mindre matsalen mot Kungsgatan har manshöga boaserade väggfält.

Sextiotalets utbyggnad mot nordost inrymmer kök, pannrum och "sommarrestaurangen" en serveringslokal med bardisk där taket stöttas av en centralt placerad, rund betongpelare. Denna är nedtill klädd med kopparplåt och upptill med karosseripanel, och avslutas med en konformad övergång mot taket.

På övervåningen finns en stor festsal med låga boaseringar, listinramade väggfält och taklister av stuck. En mindre samlingssal kallad "klubben" är placerad mitt i huset och har dörrar vars överdel har etsade glas med fågelmotiv. Vid sydöstra gaveln finns ett enklare trapphus med kalkstenstrappa med smidesräcke. Hotellrummen är renoverade med nya möbler och dörrar i äldre stil, på vindsvåningen finns en större svit.

Exteriör

Byggnad uppförd i två våningar med inredd vind under plåtklätt mansardtak. Fasader täckta med vitmålad spritputs och slätputsade hörn och lisener. Huvudfasadens mittparti accentueras av en rusticerad portal och en frontespis i jugendstil.

Entrén består av en parspegeldörr i rödbrunt trä med glasad överdel och lunettformat överljusfönster. T-postfönster med småspröjsad överdel och hela rutor i de nedre lufterna. På övre våningen sitter på huvudfasaden mot sydväst två balkonger med smidesräcken och på gaveln mot nordväst finns fyra balkonger. På baksidan finns längs Norra Långgatan en låg äldre utbyggnad, "Bakfickan" med fönster och taklist i samma stil som hotellet i övrigt.

Intill denna finns en tillbyggnad från 1960-talet i funktionalistisk stil med takterrass med järnräcke.

*Information saxad från riksantikvarieämbetets hemsida

 

Byggnad uppförd i två våningar med inredd vind under plåtklätt mansardtak. Fasader täckta med vitmålad spritputs och slätputsade hörn och lisener. Huvudfasadens mittparti accentueras av en rusticerad portal och en frontespis i jugendstil.

Entrén består av en parspegeldörr i rödbrunt trä med glasad överdel och lunettformat överljusfönster. T-postfönster med småspröjsad överdel och hela rutor i de nedre lufterna. På övre våningen sitter på huvudfasaden mot sydväst två balkonger med smidesräcken och på gaveln mot nordväst finns fyra balkonger. På baksidan finns längs Norra Långgatan en låg äldre utbyggnad, "Bakfickan" med fönster och taklist i samma stil som hotellet i övrigt.

Intill denna finns en tillbyggnad från 1960-talet i funktionalistisk stil med takterrass med järnräcke.

*Information saxad från riksantikvarieämbetets hemsida

 

BWH(SM) hotels are independently owned and operated. ©2024 Best Western International, Inc.
Integritets och Cookie policy
Vi värnar om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vår hemsida använder cookies dels för att optimera hemsidans funktion och dels för att kunna läsa statistik. Genom att du besöker och använder vår hemsida eller dess tjänster förstår du och accepterar hur vi hanterar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.